“Art is the lie that reveals reality.” Jeroen Brouwers - “Culture, considered as a process, means acquiring a vast deal of useless knowledge, and then forgetting it.” Albert Jay Nock - “The world is full of objects, more or less interesting; I do not wish to add any more.” Douglas Huebler - “In life and in art one has to begin each day anew.” Louis CouperusTitel: Kleinkijkacademie, creatieve hulp op de werkvloer
2019-2020


beeldmerk: Rosé de Beer
fotografie: Ben Nienhuis

Project in opdracht van Severinus op voordracht van Kunstloc, met financiële ondersteuning van het Fonds voor Cultuurparticipatie, het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, en de Provincie Noord-Brabant/Kunstloc via de Impulsgeldenregeling. Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie selecteerde het project 'Kleinkijkacademie' voor de Open Call Fresh Perspectives


VELDHOVEN – In samenwerking met zorgorganisatie Severinus ontwerpen Sjaak Langenberg en Rosé de Beer een nieuwe leerlijn met de intentie deze in fases te integreren in het curriculum van de Severinus Academie, de opleiding van zorgmedewerkers. Als start van deze leerlijn ontwikkelen zes ontwerpers en kunstenaars uit verschillende disciplines nieuw (cultureel) aanbod op de woningen voor cliënten met een ernstige verstandelijke en meervoudige beperking. Manon van Hoeckel, Cécile Espinasse, Feiko Beckers, Cathalijne Smulders, Tilburg Cowboys en Joris van Midde doen dit vanuit het perspectief van - en in samenwerking met - de begeleiders op de woningen. Met elkaar gaan ze onderzoeken hoe je van alledaagse zorgtaken een interessante culturele activiteit kan maken. Omdat de zorg voor cliënten met een ernstige verstandelijke en meervoudige beperking veel tijd vraagt is de integratie van cultuur in alledaagse activiteiten een uitkomst.
Zo kan het wassen van ramen uitgroeien tot een interessant schouwspel voor cliënten en een mentale carwash voor begeleiders, werpt fooddesign een ander perspectief op pragmatische eetmomenten en kan iets wat misgaat in een omgeving waar alles gericht is op veiligheid juist leiden tot slapstick en vermaak, én reflectie op zaken die anders onbesproken blijven.
De titel van het project ‘Kleinkijkacademie’ verwijst zowel naar de link die het project heeft met het onderwijs als de geoefende blik van zorgmedewerkers. Begeleiders kunnen goed ‘kleinkijken’ naar de signalen van cliënten. Kunstenaars kijken met een hele andere blik naar de zorg. Samen zien ze meer. De toevoeging van de kunstenaarsblik en social design aan het palet van vaardigheden van zorgmedewerkers is een unieke samenwerking en crossover tussen zorg, kunst, ontwerp en onderwijs. Sjaak Langenberg & Rosé de Beer zijn de bedenkers van het totale concept en hebben de artistieke leiding.


Kunstloc liet een film maken over het onstaan van dit project

Links:

Projectpagina

© Sjaak Langenberg & Rosé de Beer