“Art is the lie that reveals reality.” Jeroen Brouwers - “Culture, considered as a process, means acquiring a vast deal of useless knowledge, and then forgetting it.” Albert Jay Nock - “The world is full of objects, more or less interesting; I do not wish to add any more.” Douglas Huebler - “In life and in art one has to begin each day anew.” Louis CouperusTitel: Zo Doen We Dat Hier

2015

fotografie: Ben Nienhuis
Evenementenontwikkelbureau: ontwerp: Rosé de Beer
realisatie ontwerp: Rob van Dam

Project in opdracht van het Stedelijk Museum 's-Hertogenbosch als onderdeel van het driejarig kunstproject Reinventing Happiness met financiële steun van Stichting Doen, de Mondriaan Stichting en de bkkc/provincie Noord-Brabant.DEN BOSCH - Met hun Evenementenontwikkelbureau 'Zo Doen We Dat Hier' en 'De Mopperclub' bezochten Sjaak Langenberg & Rosé de Beer woonzorgcentra om ter plekke een antwoord te vinden op het door regels en contracten geïnstitutionaliseerde geraakte vrijwilligerswerk. Vrijwilligers en medewerkers die vasthouden aan gewoonten in de ouderenzorg frustreren vernieuwing. Risico's en experimenten worden vermeden. 'Hulp' kan volstrekt anders wordt georganiseerd en gepresenteerd als er minder in termen van 'zorg', 'vrijwilligerswerk' en 'activiteitenbegeleiding' zou worden gedacht.
Nieuwsgierige ouderen, personeel, bezoekers, kinderen en kleinkinderen vroegen zich af wat er werd aangeboden in de uit sjoelbakken opgebouwde stand van Langenberg & de Beer. Ter plekke werden met de passanten nieuwe activiteiten ontwikkeld en andere netwerken ontdekt.

'Zo Doen We Dat Hier' is een van de bijdragen van Langenberg & de Beer aan het driejarig onderzoeksproject Reinventing Happiness in opdracht van het Stedelijk Museum 's-Hertogenbosch en gastcurator Joanna van der Zanden. Doel van Reinventing Happiness is om alternatieve sociale concepten te ontwikkelen en te onderzoeken of een andere definitie van geluk nieuwe toekomstperspectieven oplevert.

Links

Projectwebsite Reinventing Happiness

© Sjaak Langenberg & Rosé de Beer