“Art is the lie that reveals reality.” Jeroen Brouwers - “Culture, considered as a process, means acquiring a vast deal of useless knowledge, and then forgetting it.” Albert Jay Nock - “The world is full of objects, more or less interesting; I do not wish to add any more.” Douglas Huebler - “In life and in art one has to begin each day anew.” Louis CouperusTitel: Monument voor het bochtje achteruit
2001 / 2002

fotografie: Peter Cox
fotomontage: Rosé de Beer

Project gerealiseerd op uitnodiging van SKOR, Amsterdam.

AMSTERDAM – In de achtertuin van Stichting Kunst en Openbare Ruimte (SKOR) verzorgde 'Rijschool Langenberg' rijlessen voor minderjarigen. Bouwvergunningen reguleren de wildgroei in achtertuinen, maar een maas in de wet staat toe dat minderjarigen op eigen terrein les kunnen nemen. De beperkte bewegingsruimte in de achtertuin van SKOR representeerde de teloorgang van de auto als vrijheidssymbool in het infrastructureel dichtgeslibte Nederland. Tijdens de opening verzorgde de rijschool gratis proeflessen. Langenberg noemde zijn project 'Monument voor het bochtje achteruit'.

© Sjaak Langenberg